top of page
Dextra Musica

 

Kvernberg låner ei hardingfele laga av Anders Aasen frå Dextra Musica, som ei av dei første folkemusikarane i stiftinga si folkemusikksatsing. Takk til Dextra Musica!

 

Dextra Musica er eit datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB, og har sidan 2006 kjøpt verdfulle strykeinstrument som lånast ut til musikarar. Til gjengjeld stiller musikarane opp på konsertar og som instruktørar og inspirasjonskjelder for unge utøvarar.

Dextra Musica bidreg til at fleire kan utøve og oppleve klassisk musikk og folkemusikk på høgt kunstnarleg nivå, gjennom å støtte prosjekt, oppmuntre til innovasjon og nyskapning og samarbeide med etablerte institusjonar og strukturar.

Fire målområde:

  • Investering i strykeinstrument

  • Talentutvikling og program for unge utøvarar

  • Kunstnerisk utvikling

  • Publikumsutvikling

Tekst (omsett og) henta frå Dextra Musica si heimeside

Biletet er også lånt frå sida. Fleire bilete finst her.

hardingfele_anders_aasen_leif_rygg_01_h1
bottom of page